Danmark var delvist lukket ned på grund af Covid-19-pandemien, da dataindsamlingen til rapporten “Børn og unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2022” fandt sted. Rapporten bemærker, at lukningerne kan have påvirket børnenes adfærd, og at nogle adfærdsændringer ikke kan tilskrives pandemien. Men rapporten bemærker også, at langt færre børn og unge i 2021 havde været på ferie og deltaget i kulturelle tilbud på grund af pandemien.
I en særlig analyse fokuserer rapporten på, om nogle grupper af børn og unge i særlig grad har oplevet faglige og sociale afsavn på grund af pandemien. Analyseresultaterne viser, at børn og unge, der allerede havde faglige vanskeligheder før pandemien, havde større vanskeligheder med at følge med i skolen under pandemien. Det samme gjaldt for børn fra hjem med få uddannelsesressourcer. Gymnasieelever oplevede også markant flere faglige vanskeligheder end elever på erhvervsuddannelserne.
I forhold til oplevede sociale afsavn spiller køn og alder en væsentlig rolle, da det især var de ældste piger, der følte sig socialt isolerede under pandemien. Børn og unge med trivsels- og adfærdsvanskeligheder før pandemien følte sig også hyppigere socialt isolerede. Gymnasieelever oplevede også hyppigere end erhvervsskoleelever at være socialt isolerede.

 

Læs hele undersøgelsen her: https://www.vive.dk/media/pure/18610/14872861