Børn og unge i Danmark oplever faldende skoleglæde, for ringe tandbørstning og for lidt søvn, ifølge en ny rapport fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Skoleglæden falder markant fra 7- til 15-årsalderen, hvorefter den stiger igen for de 19-årige. Manglende skoleglæde kan skyldes faktorer som ensomhed, mobning og tidspres. Samtidig er der også tegn på problemer ved skolemiljøet som svært ved at koncentrere sig i timerne og skoleskift pga. trivselsproblemer.

Der er også en negativ udvikling i tandbørstning, hvor andelen, der børster tænder to gange om dagen, er dalende for alle aldersgrupper siden 2009. Især drenge og udeboende 19-årige børster utilstrækkeligt.

Desuden viser rapporten en stigning i antallet af børn og unge, der får for lidt søvn, fra 2017 til 2021, især blandt 11- og 15-årige. Sovemønstret har sammenhæng med børnenes og de unges skærmforbrug. Regelmæssig tandbørstning og tilstrækkelig søvn er forebyggende tiltag, der har positiv betydning for børns sundhed og velbefindende. Det er vigtigt at tage disse tendenser alvorligt og arbejde på at forbedre forholdene for børn og unge i Danmark.

Kilde: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. “Børn og unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2022”.