Artiklen “Meget få kvinder fortsætter i job efter pensionsalderen” fra FOA’s hjemmeside diskuterer et fænomen, hvor meget få kvinder i Danmark vælger at fortsætte med at arbejde efter pensionsalderen.

Ifølge en undersøgelse foretaget af FOA er kun 3 procent af de adspurgte kvinder interesserede i at arbejde efter pensionsalderen, sammenlignet med 9 procent af mændene.

Et af hovedargumenterne i artiklen er, at kvinder generelt er mere nedslidte efter et langt arbejdsliv, hvilket resulterer i, at de vælger ikke at fortsætte med at arbejde efter pensionsalderen. Desuden påpeges det, at lønmodtagere i kvindedominerede brancher som rengøring og ældrepleje ofte har hårdere fysiske arbejdsforhold, hvilket kan bidrage til kvinders manglende interesse for at fortsætte arbejdet efter pensionsalderen.

Kilde: FOA