Den stigende ældrebyrde og faldet i arbejdsstyrken skaber forandringer. Globalisering og teknologisk udvikling fører til færre ufaglærte jobs. Dette truer økonomien og befolkningens villighed til at finansiere velfærden.

Som svar strammes reglerne for dagpenge og kontanthjælp, og privat velfærdsforskning fremmes. Arbejdsmarkedspensioner og private sundhedsforsikringer bliver mere udbredte. Disse processer kan føre til øget ulighed i adgangen til velfærd.

Velfærdsstaten retter sig i større grad mod middelklassen og prioriterer dem, der ligner os selv.

Link: https://videnskab.dk/kultur-samfund/vi-er-paa-vej-mod-velfaerdsstaten-version-2-0/