Ældre arbejdstagere besidder en værdifuld skat af erfaring, viden og færdigheder, der kan berige arbejdsstyrken og bidrage til væksten i vores samfund. Ældre Sagens Fremtidsstudie fra 2021 fokuserede på ”Alderens mangfoldighed” og rejste spørgsmål om, hvordan vi kan skabe mere fleksible arbejdsordninger for ældre arbejdstagere.

 1. Øget fleksibilitet i arbejdstid
  En af de mest åbenlyse måder at skabe fleksible arbejdsordninger for ældre arbejdstagere er ved at tilbyde muligheden for tilpasning af arbejdstiden. Dette kan omfatte deltidsstillinger, jobdeling eller muligheden for at skifte mellem fuld tid og deltid efter behov.
 1. Jobrotation og jobudvidelse
  For at undgå stagnation og monotoni i arbejdslivet kan jobrotation og jobudvidelse være en gavnlig tilgang. Ældre arbejdstagere kan drage fordel af muligheden for at lære nye færdigheder og udforske forskellige områder af en virksomhed eller organisation.
 1. Mentoring og vidensdeling
  Ældre arbejdstagere besidder en værdifuld mængde erfaring og viden, som de kan dele med yngre generationer. Ved at etablere mentorprogrammer og vidensdelingsinitiativer kan ældre arbejdstagere spille en aktiv rolle i at uddanne og støtte yngre kolleger.
 1. Tilpasning af arbejdspladsen
  Fleksible arbejdsordninger kræver også en tilpasning af arbejdspladsen for at imødekomme behovene hos ældre arbejdstagere. Dette kan omfatte fysiske tilpasninger såsom ergonomiske arbejdsstationer, tilgængelighedsforanstaltninger og gode belysningsforhold.
 1. Omskoling og livslang læring
  I en tid med hurtig teknologisk udvikling er det vigtigt at investere i omskoling og livslang læring for ældre arbejdstagere. Dette vil sikre, at de kan holde trit med ændringer i arbejdsmarkedet og forblive relevante og konkurrencedygtige.

For at skabe mere fleksible arbejdsordninger for ældre arbejdstagere er der behov for en kombination af politiske, organisatoriske og kulturelle ændringer. Ved at øge fleksibiliteten i arbejdstiden, tilbyde jobrotation, facilitere mentoring og vidensdeling, tilpasse arbejdspladsen og investere i omskoling og livslang læring, kan vi skabe en arbejdskultur, der imødekommer behovene hos ældre arbejdstagere og udnytter deres værdifulde bidrag til samfundet.

Link: https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/fremtidsstudiet/fremtidsstudiet-2021