Flere barslende savner fagligt indspark ved siden af bleskift og babyrytmik. Sådan lyder det i en artikel fra Berlingske Business.

Siden corona stiller danske medarbejdere større og større krav til fleksibiliteten på arbejdspladsen, lyder det fra Anne Sophie Sehested Münster, direktør i Inspired Beyond Babies, til Berlingske, og det betyder blandt andet, at medarbejderne i stigende grad også ytrer deres forventning om, at barsel anses for en naturlig del af arbejdslivet.

Denne forventning imødekommes i takt med den stigende efterspørgsel nu af flere professionelle barselsnetværk, enten i form af tilbud til medlemmer i fagforeninger som DJØF, banker som Arbejdernes Landsbank, eller som bredere tilbud til både virksomheder og enkeltpersoner.

Et eksempel på sidstnævnte er barselsnetværket Inspired Beyond Babies stiftet af Anne Sophie Sehested Münster i 2017. Netværket sætter rammen for en slags udvidet mødregruppe med fagligt netværk, sparring, foredrag og vidensdeling. Den barslende forælder deltager med baby på armen, og de skrig og skrål, der måtte forekomme, er en forventelig del, der ikke ses skævt til.

Formålet med barselsnetværket er at imødekomme ambitionsniveauet, men i lige så høj grad ønsket om et mere forenet arbejdsliv og familieliv hos de forældre, der går på barsel.

Flere og flere virksomheder tilbyder netværket som et personalegode, der giver medarbejdere med overskuddet og lysten mulighed for at indfri deres ønske om at holde sig fagligt stimuleret under barselsorlov, så overgangen tilbage til arbejdet ikke føles så voldsom.

Følelsen af ensomhed og identitetstab i tiden på barselsorlov er desværre en realitet for flere forældre, og i en undersøgelse foretaget blandt Inspired Beyond Babies’ 1.400 medlemmer, svarer hele 90 % af de adspurgte, at de enten har overvejet at skifte job eller har skiftet job i forbindelse med deres barsel.

Den største årsag ifølge Anne Sophie Sehested Münster er de ændrede værdisæt og prioriteter, der opstår hos rigtig mange med den nye livsrolle som forælder. Den nye rolle kræver ny energi, der giver barselsnetværk deres berettigelse. Hun beskriver det, som når trykket falder i flykabinen: ”Man skal give sig selv iltmasken på først, for at man kan give det til sit barn”.

 

Kilder:

Berlingske
Midtjyllands Avis