Ældre Sagens Fremtidsstudie 2021 fokuserer på at styrke ældre menneskers evne til at forebygge og håndtere sygdomme.

Nogle af de vigtigste punkter fra studiet inkluderer:

  1. Sundhedsfremme og forebyggelse: Ældre mennesker bør have adgang til information om sund livsstil og undgåelse af skadelige vaner som rygning og overdreven alkoholforbrug.
  2. Uddannelse og oplysning: Ældre bør tilbydes relevant uddannelse om specifikke sygdomme, deres symptomer og forebyggende metoder gennem sundhedsworkshops.
  3. Teknologi som en ressource: Sundhedsapps og digitale værktøjer kan hjælpe ældre med at overvåge deres sundhed og få adgang til relevant information og ressourcer.
  4. Samfundets ansvar: Det er samfundets ansvar at fremme sundhedsfremme, tilbyde tilgængelig sundhedspleje og sikre social inklusion for ældre mennesker.

Ved at investere i ældre menneskers sundhed og trivsel kan samfundet drage fordel af deres erfaring, viden og ressourcer. Målet er at skabe et samfund, der værdsætter alderdommen som en tid med muligheder og mangfoldighed og sikrer, at ældre mennesker lever sundere og mere tilfredsstillende liv.

Link: https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/fremtidsstudiet/fremtidsstudiet-2021