Ældre voksne fortjener lige adgang til kulturelle oplevelser og fritidsaktiviteter, der beriger deres liv og trivsel. Ældre Sagens Fremtidsstudie 2021 viser behovet for forbedring af ældres adgang til disse aktiviteter.

Her er nogle nøgleområder:

  1. Skab et mangfoldigt udbud af aktiviteter: Tilbyd kunstudstillinger, teaterforestillinger, musikarrangementer og læseklubber, der appellerer til forskellige interesser og præferencer.
  2. Adressér tilgængelighedsudfordringer: Sørg for handicapvenlige faciliteter og transportmuligheder, der imødekommer ældres fysiske udfordringer.
  3. Gør det økonomisk overkommeligt: Tilbyd rabatter og særlige priser til ældre med begrænsede økonomiske ressourcer.
  4. Fremme digital inklusion og oplysning: Giv ældre adgang til nødvendige digitale redskaber og tilbyd support til at deltage i virtuelle arrangementer.
  5. Inddragelse og samarbejde: Lyt til ældre voksnes interesser og behov for at skabe relevante og berigende aktiviteter.

Ved at diversificere aktivitetstilbuddet, tackle tilgængelighedsudfordringer, gøre det økonomisk overkommeligt, fremme digital inklusion og inddrage ældre voksne kan vi forbedre deres adgang til kultur og fritidsaktiviteter og øge deres livskvalitet.

Link: https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/fremtidsstudiet/fremtidsstudiet-2021