En ny undersøgelse viser, at teenagere er programmerede til at ignorere deres mors stemme. Forskerne bag undersøgelsen siger, at dette skyldes, at teenagehjernen er mere optaget af at socialisere og skabe relationer med jævnaldrende end med forældre.

Undersøgelsen blev udført af en gruppe forskere ved universitetet i Leuven i Belgien og involverede 31 unge mennesker mellem 12 og 19 år. Forskerne brugte MRI-scanninger til at overvåge hjernens aktivitet, mens teenagere lyttede til forskellige lyde, herunder deres egen mors stemme.

Resultaterne viste, at når teenagere hørte deres mors stemme, var der mindre aktivitet i hjernen i områder, der er forbundet med social kognition, sammenlignet med når de hørte lyde fra deres jævnaldrende. Forskerne konkluderede, at teenagehjernen er mere optaget af at fokusere på relationer og sociale signaler fra jævnaldrende, end det er på at lytte til og forstå deres forældres stemmer.

Undersøgelsen er et vigtigt bidrag til forståelsen af, hvordan teenagehjernen fungerer og kan hjælpe med at forklare, hvorfor teenagere nogle gange kan virke ligeglade eller ignorere deres forældre. Forskerne mener, at denne viden kan hjælpe forældre med at forstå deres teenagers adfærd og kommunikere mere effektivt med dem.

Kort opsummering:

  • Teenagere er mere optaget af at socialisere og skabe relationer med jævnaldrende end med forældre.
  • Undersøgelsen involverede 31 unge mennesker mellem 12 og 19 år, der blev overvåget med MRI-scanninger, mens de lyttede til forskellige lyde, herunder deres egen mors stemme.
  • Resultaterne viste, at der var mindre hjernaktivitet i områder, der er forbundet med social kognition, når teenagere hørte deres mors stemme sammenlignet med lyde fra jævnaldrende.
  • Undersøgelsen kan hjælpe forældre med at forstå deres teenagers adfærd og kommunikere mere effektivt med dem.