Pensionsalderen bliver højere, men sundheden blandt de ældre er væsentlig at vurdere, mener De Økonomiske Råd.

Mange borgere vil i fremtiden være over 70 år, før de kan gå på folkepension. Men ifølge De Økonomiske Råd glemmer man i debatten, hvorvidt sundheden følger med stigende pensionsalder.

Samtidig skal det voksende antal ældre borgere ikke blive for stor en statsudgift, og i det hele taget har staten gjort en række tiltag for at øge arbejdsudbuddet, blandt andet højere pensionsalder grundet borgernes længere levetid. Debatten om, hvorvidt indekseringen skal standses ved de 70 år, kan også medføre problemer for statsfinanserne, mener De Økonomiske Råd.

Rådene lægger stor betydning til ældres sundhedstilstand, der er præget af “sund aldring”, hvilket vil sige, at f.eks. en 80-årig i fremtiden vil være mindre behandlingskrævende end 80-årige i dag.

Udviklingen i ældres arbejdsevne samt sundhedens betydning for erhvervsdeltagelsen er vigtige ting at belyse, mener rådene. Borgerne vil måske trække sig fra arbejdsmarkedet tidligere end antaget, enten med offentlige eller egne penge.

De Økonomiske Råd stiller i kronikken disse spørgsmål, der er relevante i finanspolitisk sammenhæng, og som rådenes formandsskab udtrykker således: “Hvilke faktorer påvirker graden af sund aldring for en årgang? Arbejdsmiljø? Sundhedsvæsnets ageren?”, og de håber på større opmærksomhed omkring emnet.

Du kan læse og lære meget mere om livets 17 forbrugsfaser i pej gruppens bog ‘Fra vugge til krukke – livsfaser og forbrug’. Bogen er skrevet af pej gruppens ejer og direktør, Louise Byg Kongsholm, og indeholder også flere eksterne bidrag. Køb bogen her