Mobiltelefon og andre medier kan tage forældres opmærksomhed, og blandt sundhedsplejesker vil man italesætte skærmen.

Mange fagpersoner, herunder sundhedsplejesker, finder det svært at tage snakken med forældre om deres skærmvaner i hjemmet. Forældrenes skærmbrug kan give konsekvenser for børnene og blandt andet udfordre tilknytningen mellem forælder og barn, lyder det i en artikel fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Ifølge amerikanske studier bruger 35 pct. af forældre digitale medier, mens de er sammen med deres børn.

Hos Hjørring Sundhedspleje har man i en årrække haft fokus på at italesætte skærmen. Det drejer sig om blandt andet om pjece til nybagte forældre, og nu deltager sundhedsplejen i et projekt af Center for Børneliv. Ledende sundhedsplejerske Lene Skjelbo fortæller i artiklen:

“Vi havde brug for mere viden og systematik i vores vejledning til forældrene. Det har vi opnået med projekt ’Gode Digitale Vaner’ – og vi har også drøftet og koordineret vores egne holdninger til anvendelse af digitale medier. Sundhedsplejerskers holdninger er jo ikke ens – så seminaret og arbejdsprocesserne har helt klart givet en fælles forståelse og sprog. Vi har også fået udarbejdet et nyt let tilgængeligt og super illustrativt materiale, som kan starte dialogen med forældrene. Jeg synes generelt, at det har været en succes.”

Tablets og smartphones kan også give positive effekter hos småbørnsfamilierne, selvom der kun er få undersøgelser med dette perspektiv. Udover telefonens praktiske fordele for forældrene, kan digitale medier blandt andet stimulere småbørns læring, hvis det undervejs sker i dialog med en voksen, fortæller artiklen.

For at sundhedsplejersker, vuggestuer og andet fagpersonale er rustet til en snak med forældre om skærmbrug, henviser artiklen til en række dialogværktøjer fra Center for Børneliv.

Du kan læse og lære meget mere om livets 17 forbrugsfaser i pej gruppens bog ‘Fra vugge til krukke – livsfaser og forbrug’. Bogen er skrevet af pej gruppens ejer og direktør, Louise Byg Kongsholm, og indeholder også flere eksterne bidrag. Køb bogen her