Det er ikke kun teenagerne, der kan leve livet på egne præmisser og selv sætte dagsordenen. Det at være pensionist vendes for mange om til noget nyt, positivt og udviklende – og selve ordet pensionist kan erstattes med det mere positive ”arbejdsfri” med fokus på netop friheden.

Det er ligesom at få en ny runde teenageår, beskriver nogle seniorer de 10-15 gode år, inden skavankerne sætter ind. Ligesom i teenagerårene oplever seniorere en hverdag med få forpligtelser, masser af tid, stor grad af frihed, frie midler og lysten til at opleve. Ordene ”senior” og ”teenager” kan dermed kombineres til begrebet ”seenager”. Fasen som ny senior kan kan du læse mere om bogen Fra vugge til krukke – Livsfaser og forbrug, som kan købes her.

Fremtidsforsker Mette Sillesen giver en karakteristik af den moderne seenager på dr.dk.

  • Arbejdet: Mange siger ikke definitivt farvel til arbejdslivet, men fortsætter i et eller andet omfang. Vi ser mange flere senioriværksættere, som måske nok vinker farvel til arbejdspladsen, men som så giver sig til at dyrke en passion for vin, biler eller en sportsgren.
  • Sundhed: De vil gerne tage – og har i vidt omfang også – kontrol over deres egen sundhed. De dyrker motion, spiser sundt og forsøger at forebygge sygdom i alderdommen. Og når de på et tidspunkt alligevel ender på et plejehjem, så vil de typisk også selv have indflydelse på, hvordan det bliver.
  • Parforhold: Den gruppe, der går ind i seenagealderen nu, er den første, som har gennemlevet en tid præget af serielt monogami. Der er flere af dem, der ikke bor sammen med den partner, som de har børn med, og som derfor ikke bliver biologiske bedsteforældre til de samme børnebørn. Til gengæld deler de børnebørn med en anden person, som de ikke længere danner par med. I denne alder er det også mere almindeligt, at man har én partner, som man dyrker kultur sammen med, og en anden partner, som man rejser med etc.
  • Børnebørn: I forhold til børnebørn, så er det et segment, der vægt på at have samvær med børnebørnene på egne præmisser. Altså, de vil gerne passe børnebørn, hvis ikke det kolliderer med en aftale i golfklubben eller en weekendtur.
  • Boligen: Der er en tendens på boligområdet, som ikke bare gælder dette segment, som peger i retning af bofællesskaber. Hvor man kan være fælles om madlavning, fællesarealer og arrangementer, men hvor man samtidig har sin egen individuelle bolig.
  • Vennerne: Seenagerne står med en fod i begge lejre. For på den ene side er de påvirket af det gamle familiemønster, hvor man knytter sig tæt til sine blodsbeslægtede familiemedlemmer og mindre til vennerne. Og på den anden side har de også en fod inde i fremtiden, hvor man i højere grad ser sine nærmeste venner som sin nye familie, som man knytter sig til og laver noget sammen med. Det er en tendens, der vil være stærkere om tyve år, end den er nu.