Danskernes skattebetaling gennem livet afhænger bl.a. af uddannelsesniveau.

Den samlede skattebetaling for den typiske dansker er 13,1 mio. kr., vurderer Skatteministeriet, dog er det et skøn med ”væsentlig usikkerhed”. Sådan lyder det i en artikel fra finans.dk.

Ifølge opgørelsen udgør de direkte skatter ca. 8,2 mio. kr., det vil sige den enkelte danskers betaling af arbejdsmarkedsbidrag, bundskat, kommuneskat, topskat, ejendomsværdiskat og aktieindkomstskat.

De sidste ca. 4,8 mio. kr. er så indirekte skatter, herunder moms, grundskyld m.m., lyder det i artiklen.

De indirekte skatter er opgjort som et gennemsnit for hele befolkningen, men vil i praksis afhænge af den enkeltes konkrete forbrugsvalg, herunder beslutning om ejerskab af bil og bolig, forbrug af kaffe, chokolade og tobak etc.”, lyder det endvidere fra Skatteministeriet.

Samtidig pointerer ministeriet, at faktorer som uddannelsesniveau har betydning for den enkeltes skattebetaling, lyder det i artiklen. Eksempelvis skønnes faglærte at betale 12,4 mio. kr., mens dem med lang videregående uddannelse betaler 20,5 mio.

Skatteministeriet oplyser desuden, at pensionsafkastskat (PAL), selskabsskat, arbejdsgiverafgifter m.v., der udgør omkring 11 pct. af det samlede skatte- og afgiftsprovenu, ikke indgår i opgørelsen.

 

Fakta

Tabellen viser, hvor meget det skønnes, at danskerne betaler i skat over et helt liv. Og hvor meget man betaler i skat baseret på uddannelsesniveau.

Kilde: finans.dk/ Skatteministeriet

Andel Samlet mio. kr Direkte skatter i mio. kr Indirekte skatter i mio. kr
Alle danskere 100% 13,1 8,2 4,8
Faglærte 41% 12,4 7,7 4,7
Ufaglærte 25% 9,3 5,7 3,6
Mellemlang videregående uddannelse 18% 15,3 9,7 5,6
Lang videregående uddannelse 10% 20,5 13,6 6,9
Korte videregående uddannelse 6% 13,9 8,8 5,1

 

Du kan læse og lære meget mere om livets 17 forbrugsfaser i pej gruppens bog ‘Fra vugge til krukke – livsfaser og forbrug’. Bogen er skrevet af pej gruppens ejer og direktør, Louise Byg Kongsholm, og indeholder også flere eksterne bidrag. Køb bogen her