Mange ældre medarbejdere går tidligere på pension, end de reelt ønsker. Pensionsselskabet PFA vil hjælpe virksomheder i dialogen om individuel pension.

Det er ikke nemt for virksomhederne at tale om pensionering med deres medarbejdere. Derfor tages der afsked med medarbejderne tidligere, end de eventuelt behøver.

“Vi har lavet en undersøgelse, der afslører et stort mismatch mellem virksomhedens behov for arbejdskraft og medarbejdernes ønsker om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Der er et stort ønske om gradvis tilbagetrækning, alligevel går de fleste pludselig fra 37 timer om ugen til nul”, udtaler programdirektør i PFA, Jesper Brask Fischer, til Børsen.

Ifølge undersøgelsen taler de færreste virksomheder med medarbejderne om deres personlige ønsker for tilbagetrækning. Samtidig har størstedelen af virksomheder ikke nogen seniorpolitik for de ældste medarbejdere.

PFA har lavet et pilotprojekt, hvis formål er at få virksomhed og medarbejdere til at tale åbent om en individuel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Blandt projektets deltagerne finder man virksomheden Truecommerce, der kæmper for at holde på de ældre medarbejdere.

“Piller man vores seniormedarbejdere ud af ligningen, taber vores virksomhed meget værdi. Vi er en gammel vidensvirksomhed, der lever af elektronisk dokumenthåndtering,” lyder det fra HR-chef Kristina Balle-Jensen i artiklen.

PFA er snart klar til at tilbyde sine kunder en række værktøjer, der kan få medarbejderne til at blive længere på arbejdsmarkedet. Kunderne kan få en gratis guide til at tage snakken med medarbejderne om pension. Desuden tilbydes et værktøj, som virksomhederne kan bruge til at fremskrive demografien i deres arbejdsstyrke. Kunderne kan også tilkøbe coachforløb, der kan træne lederne i at drive en seniorpolitik.

Ifølge regeringens seniortænketank kunne Danmark, hvis man var lige så god som i Sverige til at holde på medarbejdere til efter pensionsalderen, øge arbejdsudbuddet med 50.000 personer. Det svarer til en forbedring af de offentlige finanser med 13,5 mia. kr., melder artiklen.