Selvom mange forældre bliver i samme hus efter, at børnene er fløjet fra reden, ses der også en række andre tendenser.

Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen beskriver en række tendenser for forældrenes boligvalg i en klumme i Jyllands-Posten, der herunder er genfortalt af undertegnede skribent.

Ind mod byen

Mange i 50- og 60-årsalderen vil gerne bo i nybygget, smart kvarter i byen eller på havnen, men relativt høje priser for eksempelvis en lejlighed ser de som et minus, og flere er efter coronapandemien kommet i tvivl om, hvorvidt byens tæthed er det rigtige sted i fremtiden.

Den mindre bolig

Nogle venter en årrække, før de flytter fra den gamle familiebolig. De vælger typisk et rækkehus eller et andet mindre hus i nærområdet. Et plan ved jorden, stor terrasse og lille have er typisk for denne løsning.

Ud på landet

En lille del af forældrene flytter ind i landejendomme eller andre boliger med noget længere afstand til byen. Her kan de komme ud i naturen eller lave aktiviteter, der ikke tidligere var tid til, såsom dyrehold, grøntsagsdyrkning, jagt, kanosejlads m.m.

Ud i sommerhuset

Mange med sommerhus vælger at flytte permanent ud i det, og ca. 23.000 seniorer bor fast i sommerhuset. Ofte skal man være gået på efterløn eller pension, før det er lovligt at bruge sommerhus som helårsbolig.

Bofællesskab

En lille, men dog voksende gruppe seniorer vælger at flytte i et bofællesskab. I modsætning til et kollektiv er fællesskabet uden for selve boligen, og der er fokus på eksempelvis fællesspisning, fester, værksteder, køkkenhaver m.m.

Seniorer flytter langsomt

I aldersgruppen 55-64 år flytter er kun lidt over hver tyvende, der flytter i løbet af et år. Langt flere flytter ind mod byen end for 20 år siden, foruden at man ser øvrige nævnte tendenser. Stadig flest bliver boende i parcelhuset eller potentielt flytter til en mindre bolig i nærområdet.

Vi bliver, hvor vi er

Det er den største gruppe seniorer, der som nævnt bliver boende, hvor de er. I dag bliver 61 pct. af parcelhuse beboet af voksne uden hjemmeboende børn, mens det var 66 pct. for 15 år siden. Dog inkluderer tallene hjem med voksne børn over 18. Altså vil man se, at mange forældre bor i samme parcelhus 15-20 år efter, at børnene er flyttet hjemmefra.

Du kan læse og lære meget mere om livets 17 forbrugsfaser i pej gruppens bog ‘Fra vugge til krukke – livsfaser og forbrug’. Bogen er skrevet af pej gruppens ejer og direktør, Louise Byg Kongsholm, og indeholder også flere eksterne bidrag. Køb bogen her