De danske politikere overvejer ændringer i reglerne for fertilitetsbehandlinger i den offentlige sundhedssektor for at give mere hjælp til kvinder, der ønsker at blive gravide i fremtiden.

Forslaget fra Region Hovedstaden er at øge antallet af gratis fertilitetsbehandlingsforsøg fra tre til seks. Dette forslag blev for nylig drøftet på et møde bag lukkede døre af sundhedsdirektører fra forskellige regioner, hvor det blev foreslået, at den endelige beslutning kan træffes, når Dansk Fertilitetsselskab fremlægger sin rapport om emnet. Politikerne i Region Hovedstaden er enige om dette forslag. Dog kan den endelige beslutning ikke træffes, før andre regioner følger efter.

I øjeblikket er succesraten for at føde et barn gennem tre forsøg på IVF-behandling på 64%, mens det forventes at stige til 83%, hvis antallet af forsøg øges til seks. Ifølge Søren Ziebe, lederen af Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet, er det vigtigt at foretage en individuel vurdering i stedet for at begrænse antallet af forsøg for alle patienter lige meget. De seneste data fra Dansk Fertilitetsselskab antyder, at hvert tiende barn, der fødes i Danmark, er undfanget gennem IVF-behandling, hvilket er det højeste antal nogensinde registreret.

Læs mere i artiklen fra Berlingske