En undersøgelse fra 2022 foretaget af Nordea har identificeret en bemærkelsesværdig udvikling inden for danske parforhold. Par vælger i højere grad i dag at have en mere opdelt økonomi. Dette fænomen har ført til øget fokus på økonomisk samtale og dialog som afgørende elementer i at opretholde harmoni i parforholdet.

I en artikel fra sept. 2023 udgivet af TV2 påpeger forbrugerøkonom i Nordea Ida Marie Moesby, at økonomi fungerer som en indikator for de værdier og prioriteter, vi har i vores liv. Derfor er det afgørende at finde fælles grund og indgå i samtaler om, hvordan økonomien skal forvaltes. Undersøgelsen viser, at manglende økonomisk kommunikation kan føre til konflikter, især når parterne har en tilsvarende indtægt. Dette er en problemstilling, som flere danske par står over for.

Nordeas undersøgelse afslører, at flere par bevæger sig væk fra ideen om en fællesøkonomi. Denne udvikling er mest markant blandt yngre generationer, mens ældre generationer fortsat foretrækker at dele økonomi på traditionel vis.

Økonomi kan ofte fungere som en kilde til konflikter i forhold. Faktisk indrømmer 12 procent af de adspurgte, at de skændes om økonomi. Sexolog og parterapeut Birthe Juhl Kjærgaard antyder endda, at dette tal muligvis er højere i virkeligheden. Hun uddyber, at økonomiske gnidninger kan opstå, fordi manden ofte betaler de synlige poster såsom bil og husleje, mens kvindens indtægt går til det mere usynlige forbrug i form af indkøb, gaver og børnetøj.

Artiklen fremhæver vigtigheden af økonomisk åbenhed og dialog i danske parforhold og identificerer den øgede tendens mod opdelt økonomi. For at undgå konflikter og styrke forholdet er det essentielt at dele økonomiske forventninger og prioriteter, især i en tid præget af økonomisk usikkerhed.

Kilde: TV2