Flere ældre har svært ved at gennemskue fritvalgsordningerne for pleje. Det vil Dansk Industri lave om på.

Særligt højtuddannelse kan finde rundt i udbuddet af private og offentlige plejeordninger, men mange finder ikke de rette tilbud for deres behov og ønsker. Sådan lyder problemet, som Dansk Industri vil gøre op med.

Problemet belyses blandt andet i en analyse fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, hvor flere tusind danskere i de ældre generationer deltog. Forsker Agnete Aslaug Kjær advarede mod ulighed i sundhed, “hvis lavtuddannede borgere er dårligere til at træffe kvalificerede valg angående egen behandling og dermed høste fordelene af fritvalgsordningerne på sundhedsområdet”.

Også hos Ældre Sagen kender man problemet. Mange borgere finder det overvældende med alle de ting, der skal tages stilling til i udvælgelsen af plejetilbud. Ældre Sagen har en bisidderordning, hvor en ekstra person kan bistå den ældre i møder med kommunen. Også kommunerne bør være opmærksomme på, om de giver den rette vejledning.

– Det er vigtigt, at man fra kommunens side bruger den fornødne tid og får forklaret de ældre, hvad det handler om. Der skal være tryghed om situationen, så de ældre kan træffe et valg – og det kræver også, at man har en viden, udtaler seniorkonsulent i Ældre Sagen, Per Tostenæs, til Dansk Industri.

Dansk Industri har udmøntet en række politikforslag og fire overordnede principper, der kan ruste de ældre til at tage kvalificerede valg. Blandt andet kunne etableres en samlet national oversigt over udbyderne og mulighed for at sammenligne brugertilfredshed og kvalitet.

Fakta: De fire overordnede principper fra Dansk Industri:

  1. Borgeren skal have et lovmæssigt krav til selv at vælge leverandør
  2. Der skal etableres en samlet national oversigt over godkendte leverandører
  3. Kvalitet og brugertilfredsheden skal kunne sammenlignes på leverandør-, kommune- og institutionsniveau
  4. Der skal være fair og lige konkurrence mellem leverandørerne