Alderen blandt købere af enfamiliehuse er steget med 4,5 år mellem 1998-2018.

En større andel af køberne af enfamiliehuse har rundet 60-års-alderen. I gennemsnit var huskøbernes alder steget til gennemsnitligt 42,6 i 2018, viser analyse fra Danmarks Statistik.

Og det var kun 8 pct. af køberne i 1998, der var over 60 år gamle, mens samme tal i 2018 lå på 14 pct. Man skal dog være opmærksom på befolkningens ændrede aldersfordeling, men der konkluderes i analysen, at danskerne kommer senere ind på husmarkedet, og at alle de kategoriserede aldersgrupper 30 år og opad er blevet mere aktive huskøbere.

Blandt førstegangskøberne tog man springet til eget hus gennemsnitligt i alderen 37,6 år i 1998, mens det var 39,6 år i 2018. Dog har alderen haft en flad eller faldende tendens siden 2010.

Der blev solgt i alt 47.400 enfamiliehuse til privatpersoner i 2018.