Børn i Generation Alfa udfordrer i stigende grad etablerede normer og holdninger til køn og lighed, som tidligere generationer er vokset op med.

En ny undersøgelse afslører, at Generation Alfa, som er børn født mellem 2010 og 2024, har en markant anderledes holdning til lighed mellem kønnene sammenlignet med tidligere generationer. Denne unge generation har, i kraft af den verden, de er vokset op i, udviklet et udpræget ønske om ligebehandling og lighed mellem kønnene.

Undersøgelsen, foretaget af det globale trendforskningsbureau Fashion Snoops, dykker ned i de største kulturelle forandringer, der præger Generation Alfa i dag, herunder sociale, politiske, økonomiske og miljømæssige faktorer, der påvirker deres holdninger og adfærd.

Resultaterne viser, at der er en betydelig forskel i synspunkter på tværs af køn i de ældre generationer, Millennials og Baby Boomers, og at forskellen i Generation Alfa er markant mindre. Blandt mandlige Millennials og Boomers mener kun 66%, at det er meget vigtigt, at drenge og piger behandles lige, mens hele 80% af kvinderne i samme generation mener det samme. I Generation Alfa er forskellen meget mindre. Hele 79% af drengene i denne generation mener, at ligebehandling er meget vigtigt, mens 86% af pigerne er enige.

Generation Alfa er vokset op i en mindre kønnet verden og bryder kontinuerligt grænser og udfordrer gamle stereotyper og normer. Deres krav om forandring begynder at påvirke virksomheder og industrier, som langsomt tilpasser sig denne nye virkelighed. Et eksempel er den kendte karakter fra Toy Story, Mr. Potato Head, der i dag har droppet pronomenet “Mr.”, og der findes nu multietniske kortspil, hvor mandlige og kvindelige kort har lige stor værdi. Disse forandringer er inspireret af den nye generation, der stiller åbenlyse spørgsmål og udfordrer eksisterende uligheder.

 

Kilde: Fashion Snoops