Forbedring af boligforholdene for ældre mennesker er en vigtig faktor for at forbedre deres livskvalitet og trivsel. Ifølge en undersøgelse ønsker tre ud af frem ældre at blive i deres nuværende bolig, og det er vigtigt at tage hensyn til dette i planlægningen af boligforbedringer.

En af de største udfordringer for ældre er at opretholde deres uafhængighed og mobilitet. Det er derfor vigtigt at skabe boliger, der er tilgængelige og nemme at manøvrere rundt i, især for personer med fysiske handicaps. Brede døre og passager, lave dørtrin, og støttehåndtag i badeværelser kan gøre en stor forskel.

En anden faktor at tage hensyn til er at skabe mere sociale boligforhold for ældre mennesker. Boliger skal være designet til at fremme social interaktion, såsom fællesområder og bekvemmeligheder, der tilskynder til samarbejde og udveksling mellem beboerne. Bofællesskaber og andre sociale boligformer kan også give mulighed for at ældre kan dele ressourcer og støttet hinanden.

Endelig er det vigtigt at forstå, at ældre mennesker ønsker at føle sig trygge og sikre i deres bolig. Det kan opnås ved at installere sikkerhedsudstyr som alarmsystemer og videoovervågning, samt ved at tage hensyn til sikkerhedsfaktorer i designet af boligerne, såsom anti-slip gulve og gode belysningsforhold.

I betragtning af en stor del af ældre allerede har boet i deres boliger i mere end 10 år, kan forbedringer ske gradvist og trinvist, og kan omfatte mindre justeringer som ovenstående eller mere omfattende renoveringer, hvis det er nødvendigt. Det er vigtigt at have en holistisk tilgang til at forbedre boligforholdene for ældre, og tage hensyn til deres behov og ønsker, så de kan blive i deres boliger så længe som muligt og med størst mulig livskvalitet.

Link: https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/fremtidsstudiet/fremtidsstudiet-2021#b8e8bd5ddc6a