Hver tredje pensionist har forladt arbejdsmarkedet uden at have gjort sig nogen særlige overvejelser om, hvad tiden skulle bruges på, når de ikke længere havde et arbejde at stå op til hver morgen. Det viser en undersøgelse foretaget af tænketanken ´Institut for Lykkeforskning´ der er baseret på 14.000 medlemmer af Faglige Seniorer.

Overgangen fra arbejdsliv til pensionistliv er en stor livsforandring, og det er overraskende, at så mange ældre er uforberedte på denne fase. Undersøgelsen viser, at den manglende forberedelse på pensionsplaner gælder uanset uddannelse, indkomst og køn.

Det er vigtigt at have en plan for pensionisttilværelsen, da de dårligst forberedte løber en betydelig risiko for ensomhed og isolation. Det er ikke kun et spørgsmål om økonomi, men også om at bevare en meningsfuld social struktur efter arbejdslivet.

Organisationen Faglige Seniorer forklarer i en artikel fra Berlingske fra sept. 2023, at der er et behov for, at både virksomheder og medarbejdere prioriterer og forbereder overgangen fra job til seniorliv. Dette indebærer samtaler og overvejelser med ledelse, kolleger og familie om, hvordan man tilrettelægger overgangen og tilværelsen på pension.

Med en stor del af ældre der går på pension og lever længere, er det vigtigt at forstå, at pension ikke kun handler om at stoppe med at arbejde, men også om at skabe et meningsfuldt liv uden for arbejdsmarkedet.

Kilde: Berlingske