Teenagere er kendt for at tage flere risici og chancer, men hvad ligger bag denne adfærd? En artikel fra Videnskab.dk fra januar 2023 giver indblik i årsagerne til teenageres risikovillighed.

Artiklen påpeger, at en væsentlig faktor er teenageres hjerneudvikling, da deres hjerner stadig er under udvikling. Dette gælder især de områder, der styrer beslutningstagning og risikovurdering.

I ungdomsårene står teenagere over for mange situationer og dilemmaer, der kræver beslutninger, såsom at udforske det ukendte, forfølge romantiske interesser eller bryde familiens regler. Disse beslutninger involverer to hjerneregioner, der modnes i forskelligt tempo.

Det første område er det mesolimbiske system, som styrer kroppens belønningssystem og forstærker adfærd, der giver øjeblikkelig glæde, såsom socialisering med venner. Det andet område er det præfrontale cortex, der er ansvarlig for funktioner som impulsregulering og selvkontrol samt vurdering af konsekvenser. Dog er det præfrontale cortex stadig under udvikling i teenageårene, hvilket resulterer i en modenhedsmangel når det kommer til adfærdsregulering. Denne ubalance mellem hjerneregionerne kaldes også “Dual Systems Model”, eftersom det stærkt aktiverede belønningssystem i teenagehjernen kombineres med et stadig udviklende adfærdsreguleringssystem. Netop dette fører ofte til risikabel adfærd, som voksne ser med bekymring.

Sociale faktorer spiller også en afgørende rolle for teenageres adfærd. Teenagere søger tillid, støtte og accept hos deres jævnaldrende, og deres stræben efter at tilpasse sig gruppen fører til, at de tilpasser deres adfærd efter gruppenormerne. Gruppepres har derfor stor indflydelse på den enkeltes adfærd.

For voksne er det imidlertid vigtigt at forstå, hvordan teenagere ser verden, og hvorfor de handler, som de gør. Ved at møde dem med konkrete redskaber, forståelse og støtte kan man bedre hjælpe en rådvild teenager. Den rette forståelse og støtte kan hjælpe de unge med at navigere gennem denne fase med mindre risiko og flere muligheder for læring og udvikling.

Kilde: Videnskab.dk