Alder er ikke blot et tal; det er en ressource. I nutidens moderne arbejdsmiljø, hvor innovation og forandring nøgleord, er det afgørende at forstå, at alder ikke skal være en begrænsning for talent og forandringsparathed. Derimod er det en styrke, når ældre og yngre medarbejdere arbejder sammen.

Netop at samarbejde på tværs af generationer medfører succes, har ingeniørvirksomheden Frecon erfaret. Virksomheden har en mangfoldig medarbejderstab, der omfatter både unge og ældre fagfolk. Diversiteten på arbejdspladsen skaber en symbiose, hvor de nyuddannede medarbejder lærer af de erfarne kolleger, der nærmer sig pensionsalderen.

Topchefen fra Frecon, Claus Mølgaard Jensen, fremhæver i sit debatindlæg i Børsen, med titlen “Talent har ingen alder – man kan sagtens være digital haj og 60 år”, at alder ikke bør være afgørende for, om en person besidder talent eller er klar til forandring. Det er personlighed, omstillingsparathed og fleksibilitet, der tæller, og disse kvaliteter kender ingen aldersgrænse.

Ledelsesprofessoren Gary Hamel har sågar skabt udtrykket “gråhårede revolutionære,” som betegner disse erfarne individer, der har evnen til at genopfinde sig selv og deres branche gentagne gange. Eksempler som Steve Jobs, Elon Musk og Richard Branson demonstrerer, at alder ikke er en hindring for nytænkning og innovation.

Også forfatter og erhvervskommentator Henrik Ørholst understreger i sin bog ”Fremtiden er din” fra 2022, at det er vigtigt at forstå, at forandring ikke altid starter fra toppen af en organisation. Faktisk er diversiteten ofte mere udtalt blandt de yngre og mindre erfarne medarbejdere i organisationen. Derfor er det nødvendigt, at både ældre og yngre medarbejdere arbejder sammen for at fremme innovation og nytænkning. Det kræver, at ældre medarbejdere inddrages mere aktivt i organisationen, og yngre medarbejdere opmuntres til at bidrage med deres perspektiver.

Blandt andet er såkaldt “sidemandsoplæring” en værdifuld metode, hvor erfarne medarbejdere deler deres viden og færdigheder med yngre kolleger. Denne form for læring er ekstremt effektiv og giver de unge mulighed for at drage fordel af de ældres erfaring. Livslang læring er en nøglekomponent i den moderne arbejdsstyrke, og det indebærer at lære fra dem, der har praktisk erfaring.

Derfor er gråhårede revolutionære en unik og værdifuld ressource for enhver virksomhed. De kombinerer erfaring og nysgerrighed og har evnen til at udfordre status quo. De drives af et ønske om at gøre en forskel snarere end økonomisk gevinst og er villige til at dele deres viden. Deres mod til at stille de svære spørgsmål kan hjælpe organisationer med at vokse og udvikle sig.

Alder og diversitet er ikke en begrænsning, men derimod en styrke, når det kommer til at forme fremtiden for vores arbejdsstyrke og virksomheder.

Kilde: “Fremtiden er din” af Henrik Ørholst fra 2022