Flere laver et onlinetestamente, men udbyderne tager ikke altid højde for den enkeltes situation, lyder det i guide bragt i Jyllands-Posten.

Det kan gå hurtigt, når man udformer et onlinetestamente, som skal sikre arven til børnene eller andre familiemedlemmer m.v. Guiden fortæller, at efter nogle få spørgsmål kan det færdige onlinetestamente være klart, og et voksende antal udbydere gør det til en billig pris sammenlignet med gængs advokatbistand.

“Jeg kan godt forstå, at mange tænker, at de lige kan spare lidt ved at lave deres testamente på nettet. Udfordringen er bare, at man ikke får den personlige rådgivning, som er vigtig, når man laver testamente. Man får en standardløsning, og den kan være farlig”, lyder det fra Lone Mørch, advokat hos WTC advokaterne, i guiden.

Onlinetestamenterne kan være fint for nogle, men Lone Mørch påpeger, at mange familier i dag er sammenbragte eksempelvis. Det er vigtigt at få stillet de vigtige spørgsmål omkring scenarier, man ikke umiddelbart havde tænkt over, som hvis længstlevende ægtefælle skulle ske at gifte sig på ny, så kan børnene ende uden arv.

Det personlige møde er essentielt for Lone Mørch.

“Det er vigtigt at se kunden i øjnene for at være sikker på, at man er helt enige om, hvad der skal ske. Selvfølgelig er man ikke nødt til at tage stilling til alle informationer med det samme. Man skal have lidt tid til at gå hjem og overveje alle de forskellige muligheder”, siger hun.

Hos Ældre Sagen genkender man tendensen med onlinetestamenter, og råder i øvrigt folk til at finde en udbyder, som tager højde for ens behov. Organisationen har opridset ti gode grunde til at få lavet testamente, som hvis man er ugift, barnløs og ikke ønsker, at arven bare tilfalder statskassen.

Fakta: Ældre Sagens 10 punkter for, hvornår man bør oprette testamente

  1. Hvis du ikke er gift, men ønsker at sikre din samlever.
  2. Hvis du har børn fra tidligere forhold.
  3. Hvis du ønsker, at arven fra dig skal være en form for særeje.
  4. Hvis du ønsker, at arven skal båndlægges.
  5. Hvis du er enebarn, ugift og barnløs og vil undgå, at arven tilfalder statskassen som “herreløst gods”.
  6. Hvis du ønsker at betænke svigerbørn, stedbørn, stedbørnebørn, søskende, fraskilt ægtefælle, fætre, kusiner eller andre.
  7. Hvis du ønsker, at bestemte personer eller foreninger skal arve bestemte genstande eller beløb.
  8. Hvis du har ønsker om at vælge din egen bobestyrer.
  9. Hvis en arving har bundløs gæld
  10.  Hvis du vil ændre eller tilbagekalde et tidligere testamente

Du kan læse og lære meget mere om livets 17 forbrugsfaser i pej gruppens bog ‘Fra vugge til krukke – livsfaser og forbrug’. Bogen er skrevet af pej gruppens ejer og direktør, Louise Byg Kongsholm, og indeholder også flere eksterne bidrag. Køb bogen her