En undersøgelse fra 2023 af Ældre Sagen giver indblik i, hvordan danske arbejdstagere ser på tidspunktet for deres pensionering, de faktorer, der påvirker deres beslutninger, og hvordan dette perspektiv har ændret sig over tid.

Ifølge undersøgelsen mener flertallet af de adspurgte, 62 procent, at de stoppede med at arbejde på det rette tidspunkt. Dette tyder på, at mange føler, at de traf den rigtige beslutning om pensionering og timingen heraf. Kun få ønskede at trække sig tilbage tidligere, mens næsten tre ud af ti gerne ville have fortsat længere på arbejdsmarkedet.

Det er værd at bemærke, at andelen af dem, der ønskede at arbejde længere, var lidt højere i 2010 og 2015 sammenlignet med 2021. I 2010 ønskede 35 procent at arbejde længere, mens tallet faldt til 34 procent i 2015. Således er andelen af dem, der ønsker at arbejde længere, faldet med seks procentpoint over de seneste 11 år.

Undersøgelsen afslører også, at tidspunktet for pensionering i høj grad påvirker folks ønske om at fortsætte med at arbejde. For dem, der trak sig tilbage før de fyldte 50 år, ønskede hele 64 procent at arbejde længere. Dette tal var markant lavere for personer i aldersgruppen 60-69 år, hvor kun 22 procent ønskede at fortsætte længere. På den anden side ønskede omkring hver fjerde, 26 procent, af de over 70-årige, der trak sig tilbage efter 70-årsalderen, at de havde arbejdet længere.

Når det kommer til årsagerne til pensionering, viser undersøgelsen, at opsigelse, aldersgrænser og ændringer på arbejdspladsen spiller en betydelig rolle. Cirka 36 procent af de adspurgte angav en eller flere af disse faktorer som den primære årsag til deres tilbagetrækning. Helbred er dog den mest fremtrædende årsag, og det påvirker både dem, der ønsker at trække sig tilbage tidligt, og dem, der ville have fortsat længere.

Fakta om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet viser, at over 1,1 millioner personer i arbejdsstyrken er over 50 år, hvilket svarer til hver tredje i arbejdsstyrken. Mere end halvdelen af de 50-64-årige ønsker at forlade arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen, mens en fjerdedel ønsker at forblive så længe som muligt. Helbredsproblemer og ønsket om at stoppe er altså de to største faktorer, der påvirker tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Kilde: TID & tendenser nr. 3