Ifølge en artikel i Information spiller efterskolerne en vigtig rolle i at sikre elevernes trivsel og mentale sundhed, Ifølge artiklen er efterskolerne en vigtig faktor i at sikre elevernes mentale sundhed, da de er med til at skabe en tryg og inkluderende atmosfære, som er med til at mindske ensomhed og social isolation.

Læs hele artiklen her

Artiklen peger på, at efterskolerne er en vigtig del af den danske uddannelsesmodel, da de er med til at sikre en bredere og mere mangfoldig uddannelse for eleverne. De har en række fordele, herunder mindre klassestørrelser, mere personlig opmærksomhed og en mere varieret undervisningsform, som er med til at skabe bedre forudsætninger for elevernes mentale sundhed og trivsel.

Men ifølge artiklen er efterskolernes evne til at opretholde deres trivselsopgave i fare på grund af den økonomiske situation, de står overfor. Efterskolerne modtager nemlig ikke den samme økonomiske støtte som folkeskoler og gymnasier, hvilket kan resultere i mindre ressourcer til at sikre elevernes mentale sundhed og trivsel.

Artiklen opfordrer derfor politikerne til at øge den økonomiske støtte til efterskolerne, så de kan fortsætte med at udfylde deres vigtige rolle i at sikre elevernes trivsel og mentale sundhed. Artiklen fremhæver også vigtigheden af at fortsætte med at udvikle og forbedre efterskolernes undervisningsform og læreplaner, så de kan fortsætte med at tilbyde eleverne en uddannelse, der er tilpasset deres individuelle behov og interesser.