En artikel i Jylland-Posten beskæftiger sig med vores samfunds syn på alderdom og de udfordringer, der følger med at blive ældre. Forfatteren argumenterer for, at vi har et generelt problem med alderdom i vores samfund og at alderdommen stadig er tabuiseret og negativt konnoteret.

Artiklen fremhæver, at den stigende levealder har ført til en stadig større ældre befolkning, og det er vigtigt at fokusere på, hvordan vi som samfund kan sikre en god og værdig alderdom for vores ældre borgere. Forfatteren pointerer, at dette kræver en ændring i vores syn på alderdom og ældre mennesker, og at vi bør arbejde på at nedbryde aldersdiskrimination og fordomme om alderdom.

Forfatteren nævner også den udfordring, at mange ældre føler sig ensomme og isolerede, og at det er vigtigt at sikre, at vores ældre borgere har adgang til sociale aktiviteter og fællesskaber. Artiklen opfordrer til, at samfundet som helhed tager ansvar for at sikre en værdig alderdom for vores ældre borgere, og at dette kræver en ændring i vores syn på alderdom og ældre mennesker.

Opsummering i punktform:

  • Vi har et generelt problem med alderdom i vores samfund
  • Alderdom er stadig tabuiseret og negativt konnoteret
  • Den stigende levealder kræver fokus på en god og værdig alderdom
  • Dette kræver ændring i vores syn på alderdom og ældre mennesker
  • Vi bør nedbryde aldersdiskrimination og fordomme om alderdom
  • Mange ældre føler sig ensomme og isolerede
  • Det er vigtigt at sikre adgang til sociale aktiviteter og fællesskaber
  • Samfundet bør tage ansvar for at sikre en værdig alderdom for vores ældre borgere

Læs mere her