En ny undersøgelse fra VIVE viser, at danske unge stadig er mere alene, selvom den sociale isolation er faldet en smule.

Undersøgelsen er baseret på svar fra mere end 8.000 unge i alderen 16-24 år, og viser, at 17 procent af de unge i 2020 følte sig ensomme hele tiden eller ofte, mens tallet i 2016 var 19 procent. De unge, der føler sig ensomme, har dårligere trivsel, mere stress og er mere tilbøjelige til at have psykiske problemer. Derudover viser undersøgelsen, at unge med psykiske lidelser oftere føler sig ensomme end andre unge. De unge, der deltager i idræt eller musik, og dem, der arbejder, har også en højere trivsel og færre ensomhedsfølelser end dem, der ikke gør det. Undersøgelsen viser også, at det er vigtigt at have en tæt kontakt til mindst én voksen, da det er med til at mindske ensomhedsfølelserne.

  • Danske unge er stadig mere sammen hver for sig, ifølge en analyse af tal fra Danmarks Statistik.
  • I 2010 tilbragte unge i alderen 16-24 år i gennemsnit 1 time og 13 minutter sammen med andre hverdag, mens de i 2019 kun tilbragte 1 time og 3 minutter sammen med andre hverdag.
  • Unge tilbringer mere tid alene, men også mere tid på internettet og sociale medier, hvor de kan interagere med andre online.
  • Samtidig er der også en stigning i andelen af unge, der føler sig ensomme.
  • Kønsforskellen i social interaktion er også blevet større, hvor piger tilbringer mere tid sammen med andre end drenge.
  • Analyse viser også, at unge, der bor i storbyer, bruger mere tid på sociale aktiviteter end unge i mindre byer eller på landet.
  • Flere eksperter peger på, at der er behov for en indsats for at bekæmpe ensomhed blandt unge og skabe flere fællesskaber.