En ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet viser, at coronanedlukningen har haft varige konsekvenser for danskernes spisevaner, vægt og motion. Forskerne målte kost, fysisk aktivitet og skærmforbrug hos 839 voksne før og efter den første nedlukning i foråret 2020.

Resultaterne viser, at voksne danskere i gennemsnit tog 0,3 kilo på under nedlukningen, hvor dobbelt så mange tog på sammenlignet med dem, der tabte sig. Undersøgelsen viser også, at danskere stadig bevæger sig mindre og bruger flere timer foran en skærm to år efter pandemiens begyndelse. Isolation og hjemmearbejde har bidraget til denne udvikling. Desuden er danskernes forbrug af slik steget under nedlukningen og har ikke vendt tilbage til niveauet før pandemien. Forskerne anbefaler, at konsekvenserne af usund kost og fysisk inaktivitet tages i betragtning for folkesundheden, hvis der igen bliver behov for at lukke store dele af samfundet ned.

Link: https://nyheder.tv2.dk/samfund/2023-05-09-for-meget-slik-og-skaermtid-har-aendret-os-efter-corona