Fremskrivninger fra Danmarks Statistik viser, at andelen af danskere over 80 år i 2060 er mere end fordoblet. Det fremgår af en artikel i Jyllands-Posten Erhverv d. 23. maj 2022.

Lige nu er omkring 4 pct. af befolkningen 80 år eller derover. I 2060 vil der være 10 pct. i denne kategori. Det svarer til 640.000 danskere, hvis man skal tro fremskrivningerne fra Danmarks Statistik.

Grunden til den store stigning af ældre danskere skal bl.a. findes i vores forbedrede levevilkår.

Samfundsmæssigt kommer det til at have stor betydning, at befolkningen ældres mere og mere. Det har også betydning for pensionister og kommende pensionister, da velfærdsstaten givetvis ikke kan dække de mange udgifter som følger med et kraftig stigning i de 80+ årige. Dermed skal den enkelte selv spare mere om til pensionsalderen og/eller betale mere for services og hjælp i den sidste del af livet.