Flere flytter permanent i sommerhus, når pensionsalderen rammer. Det kan man bl.a. se på andelen af de 60-70-årige med fast adresse i sommerhuset.

Sommerhuses rekreative effekt kan være tillokkende hele året rundt. Flere over 60 år flytter ind i sommerhuset, lyder det i en artikel i Jyllands-Posten. I alt 36.200 boede fast i sommerhus i 2018, og langt de fleste er i 60-70-årsalderen. I alt bliver ca. hver tiende sommerhus brugt som helårsbolig.

En årsag til udviklingen er også fornyelsen af planloven i 2017. Tidligere var der regel om ejerskab af et sommerhus i otte år, før man måtte flytte permanent ind, men denne tidsperiode blev forkortet til ét år. Mellem 2017 og 2020 er antal pensionister, der bor i sommerhus, steget med 2.200.

At folk drages mod sommerhusene skyldes bl.a. placeringen, lyder det fra Anja Jørgensen, sociolog på Aalborg Universitet, i artiklen.

»I sommerhusene kommer vi ofte ud i tyndere befolkede områder og tættere på naturen. Vi tager i sommerhus, fordi det har en rekreativ virkning på os,« siger hun og nævner også, at sommerhusene har ændret karakter.

»Sommerhuse er ikke længere den ydmyge hytte, som vi kender dem fra før i tiden. Det er et sted, som folk smider mange penge i og ofte istandsætter til et niveau, hvor de nærmest er på linje med almindelige huse.«

77-årige Annie og Ivan Lilhauge har sommerhus på Helgenæs, som de flyttede permanent til i 2004, da tiden på arbejdsmarkedet var forbi. De sætter pris på den omkringliggende skov, fortæller de i artiklen.

»Vi havde ejet sommerhuset i mange år, så vi var frie til bare at sælge huset og flytte herud for at nyde roen sammen med hunden,« lyder det fra Annie Lilhauge.

Fakta

 • Ca. 21.000 af landets 200.000 feriehuse bruges som helårsbolig.
 • 15.273 pensionister boede fast i sommerhuset i 2020.
 • Coronapandemien har også medvirket til øget sommerhussalg: 50 pct. forøgelse fra januar til august 2020 ift. samme periode i 2019.
 • Tips til dem, der vil flytte i sommerhus.
  • Inden man flytter permanent i sommerhus, bør man prøve at bo der i en periode om vinteren, så meget som det er tilladt ifølge planloven.
  • Overvej, om en eventuel øget afstand til venner, familie og fritidsaktiviteter generer for meget, og om det kommer til at føles isoleret i et mørkt sommerhusområde langt fra den nærmeste nabo.
  • Vær også opmærksom på, at kloakforhold, vandtilførsel og afløb samt renovation måske ikke er beregnet til helårsbrug og derfor kan give udfordringer om vinteren. Det er heller ikke sikkert, at der er snerydning.
  • Der kan også være brug for at forbedre boligen. F.eks. med bedre isolering, opvarmning og en opgradering af bad og køkken, så de fungerer godt for en pensionist.
  • Kilde: Home, Realkredit Danmark & Ældresagen.

Du kan læse og lære meget mere om livets 17 forbrugsfaser i pej gruppens bog ‘Fra vugge til krukke – livsfaser og forbrug’. Bogen er skrevet af pej gruppens ejer og direktør, Louise Byg Kongsholm, og indeholder også flere eksterne bidrag. Køb bogen her