Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, præsenterer i en nylig kvalitativ undersøgelse seks nuancerede perspektiver på unges ensomhedsoplevelser. Gennem interviews med unge mellem 15 og 24 år kaster forskningen lys over, hvordan ensomhed ikke blot er begrænset til fysisk isolation, men også kan opstå i sociale situationer eller under brug af sociale medier som Instagram og TikTok.

Undersøgelsen, støttet af Mary Fonden og Ebbefos Fonden, afslører, at følelsen af ensomhed ikke er bundet til en specifik situation eller livsfase. Mange unge har oplevet ensomhed som en integreret del af deres liv fra en tidlig alder. Seniorforsker Nichlas Permin Berger, projektleder på undersøgelsen, påpeger, at nogle formår at overvinde ensomheden ved at skabe nye erfaringer, mens andre føler sig anderledes og ikke passer ind i forskellige fællesskaber, fra skole og foreningsliv til familielivet.

Forskningen indikerer, at ensomhed for de unge afspejler et eksistentielt grundvilkår, hvor de føler sig anderledes og ikke rigtig tilhører et sted. At tale om ensomhed kan ofte være en udfordring, og frygten for at miste anseelse og stigmatisering afholder mange fra at åbne op omkring emnet.

VIVE’s undersøgelse sigter mod at skabe indsigt i unges oplevelser af ensomhed for at styrke indsatser og skabe en bedre hverdag med øget social trivsel. Nichlas Permin Berger fremhæver behovet for at tilbyde forskellige former for støtte, da nogle unge foretrækker strukturerede og styrede rum, mens andre værdsætter frihed og selvbestemmelse.

Undersøgelsen viser også, at sociale medier både kan mindske og forstærke følelsen af ensomhed. Mange unge har erfaret, at undgåelse af sociale medier kan være gavnligt for at mindske ensomheden. Konstant sammenligning med andre unge på sociale medier kan forøge ensomhedsfølelsen, og nogle perioder uden for digitale platforme kan være gavnlige for mental trivsel.

Resultaterne indikerer, at unge udvikler strategier til at håndtere ensomhedsfølelsen. Nogle kan transformere erfaringen til en drivkraft for at forbedre deres sociale trivsel, mens andre har brug for, at samfundet og omgivelserne i højere grad hjælper dem på vej mod følelsen af inklusion. Både omgivelserne og individet selv spiller derfor en rolle i at lette ensomhedsbyrden.

Kilde: Danmarks Radio