Ældre mennesker kan styrke deres økonomiske sikkerhed ved at tage nogle konkrete skridt. Ifølge en undersøgelse i 2021 vurderer to ud af tre personer over 50 år deres økonomi som god eller særdeles god, mens fire procent vurderer den som dårlig eller meget dårlig. Men to ud af fem forventer en dårligere levestandard, når de trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, selvom andelen af dem, der forventer en dårligere levestandard, er faldet otte procentpoint siden 2015.

For at øge den økonomiske sikkerhed i alderdommen kan ældre mennesker tage flere skridt. De kan overveje at fortsætte med at arbejde, enten ved at forlænge deres karriere eller ved at tage deltidsarbejde, da det kan øge deres pensionsopsparing og dermed øge deres økonomiske sikkerhed. De kan også overveje at investere i ejendom eller andre former for langsigtet investerin. Endelig bør de sikre sig, at de har en sund opsparingsplan og overveje at rådføre sig med en finansiel rådgiver, der kan hjælpe med at trække de bedste beslutninger for deres økonomi.

Samlet set kan ældre mennesker øge deres økonomiske sikkerhed ved at tage disse skridt og træffe klogt planlagte økonomiske beslutninger.

Link: https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/fremtidsstudiet/fremtidsstudiet-2021#09e9270dc16a