Hver fjerde førsteårsstuderende føler sig stressede, og det er svært for dem at vide, hvor de skal starte, ifølge en ny analyse. En tredjedel af førsteårsstuderende på danske universiteter er i risiko for mistrivsel. Reformerne inden for uddannelsessystemet forstyrrer universiteterne og påvirker de studerendes trivsel.

Centerlederen ved Center for Ungdomsforskning, Noemi Katzelson, påpeger, at reformerne har omkostninger for ed studerende og forhindrer en stabil undervisning. Mange studerende føler sig stressede og ensomme. Trivselsproblemerne er et komplekst puslespil, hvor uddannelse og de rammer, der møder de studerende, spiller en rolle. Universiteterne bør tage del i ansvaret for de unges mistrivsel og hjælpe dem med at se meningen med uddannelsen udover det faglige aspekt.

Djøfs Trivselsalliance har udarbejdet frem anbefalinger til at styrke de studerendes trivsel, herunder at integrere trivselsarbejdet i undervisningen, at tilbyde trivselstiltag for alle stenderende fra studiestart og at give undervisere og tutorer mulighed for at tilbyde mestringsstrategier. Nogle universiteter har allerede implementeret tiltag som digitale studiebobler og feedback i stedet for karakterer for at forbedre de studerendes trivsel.

Link: https://nyheder.tv2.dk/samfund/2023-05-08-hver-fjerde-foersteaarsstuderende-foeler-sig-stressede-det-er-svaert-at-vide-hvor-man-skal-starte