En undersøgelse blandt 1.300 tyskere viser, at knap 30 procent længes mest efter et godt og varigt parforhold.

Forskere har grupperet 99 procent af svarene i 12 kategorier, som repræsenterer de vigtigste længsler. Disse inkluderer et godt parforhold, et godt forhold til sig selv, et godt familieliv, en god karriere, kropslig sundhed og trivsel, bedre venskaber, fritid og rejser, bedre forhold, barndom, bedre økonomi, et bedre samfund og religiøse længsler. Der var visse forskelle mellem mænd og kvinder samt ældre og yngre respondenter i deres længsler. Det er bemærkelsesværdigt, at ønsket om et godt parforhold spiller en betydelig rolle i tyskernes længsler, på trods af udfordringerne ved at opfylde dette ønske. Undersøgelsen er udført i samarbejde med Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet.

Link: https://videnskab.dk/kultur-samfund/parforhold-er-vores-stoerste-oenske/