En rapport fra Børns Vilkår peger på en alarmerende tendens i dansk ungdom. Kun hver anden pige i 8. klasse er tilfreds med sig selv, og både selvværd og livstilfredshed falder, når man bevæger sig op i klassetrin.

Børns Vilkårs rapport fra 2022 afslører, at mistrivslen blandt unge stiger markant, især for piger i 8.klasse. Denne udvikling er ifølge Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår, et tegn på, at samfundet lægger et stort pres på børn og unge. Det er ikke blot en bekymring for de unge, men også for samfundet som helhed.

Den øgede mistrivsel blandt unge er en stigende tendens, som ser ud til at fortsætte. Dette kan resultere i betydelige problemer for både de berørte unge og samfundet som helhed.

Nutidens unge føler et konstant pres for at præstere perfekt i skolen, online og i sociale sammenhænge, og at internettet uafbrudt bombarderer dem med billeder af den “perfekte” krop og livsstil kan være en af mange årsager til unges mistrivsel. Årsagerne er komplekse, og flere faktorer som præstationspres, karakterræs og sociale medier spiller en rolle. Unge oplever pres for at opnå et tilsyneladende perfekt liv, som de ser på sociale medier, hvilket kan skabe en kontrast til deres eget liv.

Børns Vilkår opfordrer til, at der tages handling for at tackle denne stigende mistrivsel. De foreslår en national handlingsplan mod psykisk mistrivsel, hvor fokus på forebyggelse skal være i høj prioritet. Ifølge Rasmus Kjeldahl er netop forebyggelsen essentiel, idet samfundet på lang sigt ikke vil have ressourcer til at håndtere en så massiv vækst i unges mistrivsel.

Kilde: Danmarks Radio