Det er populært som aldrig før at tage et eller flere sabbatår mellem gymnasial og videregående uddannelse. Mere end otte ud af ti studerende, der begyndte på en videregående uddannelse i 2018, havde holdt et eller flere års pause, viser en undersøgelse, som Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har lavet. Den største andel tager to sabbatår.

I undersøgelsen begrunder størstedelen af de studerende deres sabbatår med, at de havde brug for en pause fra uddannelsessystemet. Lidt over halvdelen siger, at de havde lyst til at opleve andre ting end at uddanne sig, mens lidt under halvdelen svarer, at de tog sabbatår, fordi de ikke vidste, hvilken uddannelse de ville starte på. Mange unge i identitetsfasen ser et sabbatår som eneste, første og måske sidste chance for at tage en pause fra et skemalagt liv, hvor alle planer er kendt flere år frem. Et år eller to på egen hånd kan give den nødvendige selvforståelse til at vælge rigtigt i livet efterfølgende.

Ifølge EVA er der tre aktiviteter under sabbatår, der er går igen: arbejde, udlandsrejser og højskoleophold. Næsten ni ud af ti har brugt deres sabbatår på lønnet arbejde, mens knap halvdelen har været på udlandsophold. Fritidsinteresser, frivilligt arbejde og højskoleophold er desuden blandt de mest populære aktiviteter – og gerne i en kombination. På højskole er præstationsræset gemt væk for en stund til fordel for fællesskab og fordybelse. Og mange af de unge arbejder for eksempel for at få råd til at tage på en længere rejse, internationale højskoleophold og/eller tage til udlandet for at lave frivilligt arbejde.

Læs mere om livsfaserne i ungdommen i Fra vugge til krukke – Livsfaser og forbrug, som kan købes her.