Ny undersøgelse af udviklingen i seniorers livsstilstrends viser et øget ønske om at indrette en hverdag med plads til flere rejseoplevelser.

Ifølge Fashion Snoops’ seneste rapport om nye seniorers forbrugstendenser udtrykker 8 ud af 10, at de ønsker et mere fleksibelt arbejdsskema end hidtil. Heraf ønsker 59% at arbejde på nedsat tid for fremtiden.

For mange hænger det sammen med et ønske om at rejse mere. Denne gruppe af seniorer planlægger i gennemsnit at tage på 3,8 rejser inden for det næste år, viser tallene i rapporten.

Helt generelt opleves det, at de nye seniorer befinder sig et sted i livet, hvor de kan starte forfra. En stor andel går efter en ny balance mellem arbejdsliv og fritid – en tilværelse som semipensioneret – hvor de tager sig tid til at udforske mere af, hvad livet har at byde på.

Denne tendens forventes at have sammenhæng med den øgede bevidsthed om seniorgruppens større sundhedsmæssige udsathed og det fokus på dødeligheden, som har fyldt i de seneste år. Det har givet anledning til en større rejselyst blandt seniorerne, som bunder i ønsket om at udnytte tiden og muligheden, mens de har den.

 

Undersøgelsen er udarbejdet af det globale trendforskningsbureau, Fashion Snoops, der har mere end 150 eksperter og forskere på verdensplan, og udført blandt nye seniorer eller baby boomers (i alderen 58-76 år) fra hele verden.

 

Kilde: Fashion Snoops