En ny lov om øremærket barsel til fædre og medmødre, der trådte i kraft i august 2022, har ført til, at fædre tager markant længere barsel end tidligere. 

Loven, der følger en EU-forordning, øremærker ni yderligere uger til fædre, ud over de tidligere 14 dage. Dette har skabt betydelige ændringer i småbørnsfamilierne. 

Stigningen i barsel er særlig markant blandt de faggrupper, der tidligere holdt mindst barsel, herunder medlemmer af a-kasserne 3F, Metal, Byggefagenes A-kasse, NNF og Lærere. For eksempel er barselslængden for fædre i Byggefagene steget fra 3,6 uger i 2021 til 9,8 uger efter lovens ikrafttræden. 

De nye regler øremærker 11 uger til hver forælder, som ikke kan overføres til den anden forælder. Hvis en forælder ikke benytter sin øremærkede barsel, mister familien disse uger. Dette har skabt en mere ligelig fordeling af barselsorloven mellem forældrene. 

Hos fagforeningen 3F har næstformand Tina Christensen bemærket, at længere barsel ofte er et ønske blandt medlemmerne, og forbundet har forhandlet bedre økonomiske barselsvilkår både privat og offentligt. Denne forbedring giver både fædre og mødre mere lige muligheder for barsel. 

Køns- og omsorgsforsker Steen Baagøe Nielsen fra RUC er overrasket over den hurtige stigning i fædres barsel, især at så mange på tværs af forskellige faggrupper tager længere orlov end tidligere. 

Den nye lov har således betydet en markant ændring i, hvor meget barsel fædre tager, og den har fremmet en mere ligelig fordeling af barselsorloven i småbørnsfamilier. 

Kilde: DR Nyheder