Brugen af medier og tv er forskellig alt efter, hvilken livsfase man befinder sig i. I en analyse fra 2019, foretaget DR Medieforskning, har man set på mediebrugen på tværs af syv forskellige livsfaser. Grupperne er overordnet set dannet på baggrund af alder, men hver af faserne indeholder en række forskelligheder med udgangspunkt i f.eks. uddannelse, indkomst og boligsituation. Du kan også læse mere om mediebrug i forskellige livsfaser i bogen Fra vugge til krukke – livsfaser og forbrug, der kan købes her.

De ældre, 65+ år

I denne livsfase bruges meget tid på traditionelle medier. De ældre ser allermest tv, og radioen kører på højtryk i mange hjem. Denne gruppe benytter gerne smartphone og tablet. Alligevel er antallet af ældre, som benytter digitale medier, relativt begrænset.

De modne voksne, 47-64 år

Fokus er på egne interesser og behov. Langt fra alle har fået teknologien ind under huden gennem uddannelse og job. De lavere socialklasser har et mere traditionelt mediebrug, mens de højere socialklasser har et større digitalt forbrug.

De voksne, 32-46 år

Digitale kompetencer er ofte tillært gennem f.eks. jobbet eller uddannelsen. Voksne i lavere socialklasser har et stort medieforbrug, primært fokuseret omkring traditionelle medier, og ser mere tv end de højere socialklasser, som til gengæld er mere digitale. Tabletten bruges mest af børnene.

De unge voksne, 25-31 år

De unge voksne er primært digitale i deres mediebrug. Sandsynligheden er relativt mindre for, at de har en klassisk tv-stue. Hvis man har etableret familie, skal mediebrugen mere prioriteres i forhold til familiens behov end ”de fries” mediebrug, som mere er baseret på egne interesser.

De unge, 15-24 år

Mediebrugen er digital, og de unge styrer oftest selv, hvad de forbruger af medier. De bruger mindre tid med medier end de øvrige livsfaser. Hjemmeboende unge med adgang til familiens medieapparater og abonnementer bruger mere tid på traditionelle medier end udeboende.

De selvbestemmende børn, 9-14 år

Børnene er præget af familiens medieforbrug, men med smartphone og mere selvstændighed bliver mediebrugen mere personlig og fokuseret på egne relationer og interessser. Drenge er mere optaget af gaming end piger, hvis mediebrug til gengæld er mere orienteret mod det sociale.

De yngste børn, op til 8 år

Yngre børn er underlagt forældres og ældre søskendes tilgang til samt mening om medier, diverse udsendelser og brands, hvilket har stor indflydelse på mediebrugen. En stor del af børnene har adgang til en tablet, og mange har endnu ikke smartphone.