En artikel fra Finans sætter fokus på betydningen af længden af forældres barselsorlov for børns trivsel. Undersøgelser viser, at kortere orlov kan have en negativ indflydelse på børns velvære og udvikling.

Forskning udført af Rockwool Fonden, Aarhus Universitet og Københavns Universitet indikerer, at længden af forældres orlov er direkte relateret til børns trivsel. Studiet viser, at hvert ekstra måneds orlov øger trivslen i 7. og 8. klasse med 4,8 procentpoint, hvilket kan have en afgørende indvirkning på børns følelsesmæssige og kognitive udvikling.

Artiklen fra Finans der er fra d. 6 sep. 2023 fremhæver, at lovgivningen i flere lande, inklusive Danmark, ændrer sig for at give forældre mere fleksibilitet i forhold til orlov. Dette har positive effekter på både børns trivsel og forældrenes sundhed samt ligestilling mellem kønnene.

Der opfordres desuden til, at arbejdsgivere og beslutningstagere fremmer ordentlige barselsforhold med løn under orlov, ikke kun for mødre, men også for fædre og medforældre. Flere virksomheder har allerede indført forbedrede barselsvilkår.

I sidste ende handler forældres orlov ikke kun om at give forældrene tid med deres børn, men også om at investere i børnenes fremtid og samfundets trivsel som helhed.

Kilde: Finans