2020 har været præget af coronakrise med tilhørende lockdown, og det har ramt unge hårdt målt på økonomi og jobs, viser en ny rapport fra Finans Danmark og Forbrugerrådet Tænk.

2020 har ikke været et nemt år for unge rent økonomisk. Det fremgår af en ny rapport fra Finans Danmark og Forbrugerrådet Tænk om unges økonomi i en coronatid. Coronakrisen og nedlukninger af brancher som fx servicebranchen og hotel – og restaurationsbranchen har ramt mange unge på økonomien.

Ifølge rapporten, så oplever hver fjerde ung, at coronakrisen haft negativ påvirkning på deres jobsituation og hver tredje har oplevet indtægtsnedgang under coronakrisen. Sammenlignet med resten af befolkningen, blev særligt unge med deltidsjob hårdere ramt af krisen, ligesom mange unge ledige havde svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

Rapporten viser, at de fleste unge har klaret sig gennem krisen uden store økonomiske udfordringer og uden at gældsætte sig. Men hver tredje ung er blevet påvirket økonomisk af coronakrisen. De har enten måtte optage lån, bruge af opsparingen eller få økonomisk hjælp af familien eller venner.

Ligesom indkomsten er de unges forbrug også faldet under nedlukningen. Rapporten viser samtidig store ændringer i unges forbrugsmønstre. Coronakrisen har medført, at særligt forbruget knyttet til de unges sociale liv – cafeture, byture og rejser – er faldet meget, mens unges forbrug online og forbrug relateret til gaming, spil og TV er steget.

Rapporten viser desuden, at mange unge – med lidt hjælp fra familie og venner – har en robust økonomi og derfor kan holde skindet på næsen i en situation med ledighed i en kortere periode – uden at der opstår væsentlig risiko for betalingsproblemer og behov for lån til at dække et underskud.