I mange år har unge danskere været kendt for deres høje alkoholindtag, men nu viser den seneste undersøgelse fra Den Nationale Sundhedsprofil, at ældre danskere drikker mere end de unge.

Undersøgelsen, som omfatter svar fra tusindvis af danskere om deres sundhed og trivsel, afslører, at mere end hver femte dansker over 65 år drikker mere end 10 genstande om ugen, hvilket er højere end hos de yngre aldersgrupper. 

Fra 2010 til 2021 havde de unge mellem 16 og 24 år det højeste alkoholforbrug, men denne tendens er vendt. Flere faktorer bidrager til det høje alkoholforbrug blandt ældre, forklarer professor Anette Søgaard Nielsen fra Syddansk Universitet. Hun påpeger, at denne generation er vokset op i et velstående samfund og har været vant til at nyde alkohol som en del af “det gode liv”. Når de går på pension, kan de have en tendens til at drikke mere, da hverdagene får en ferielignende karakter. 

Samtidig bruger nogle ældre alkohol som en form for selvmedicinering. De seneste fem år er antallet af personer over 60 år, der søger offentlig hjælp til at håndtere alkoholproblemer, steget med 33 procent, fra cirka 3.000 til 4.000 personer. Dette er bekymrende, da ældre tager mere skade af alkohol, men det er positivt, at flere søger behandling, da de har en god prognose for at komme sig. 

Flemming Wentzer Licht, afdelingsleder på Helsingør Rusmiddelcenter, bekræfter stigningen i ældre, der søger hjælp. Han understreger vigtigheden af familiens rolle i at støtte ældre til at søge behandling og opfordrer til, at familier taler mere åbent om alkohol, som ofte er et tabu. 

Samlet set viser undersøgelsen et skift i alkoholvaner blandt danskere, hvor ældre nu er de største forbrugere, og der er behov for øget opmærksomhed på dette problem for at sikre ældre borgeres sundhed og trivsel. 

Kilde: DR Nyheder