Der ses i stigende grad at unge voksne i USA og Storbritannien flytter hjem til deres forældre igen. Er det en ny norm som vi skal vænne os til også i Danmark?

I USA og Storbritannien bor nu halvdelen af de unge voksne mellem 18 og 29 år sammen med deres forældre, viser en opgørelse hos Bloomberg. Denne udvikling repræsenterer en markant ændring fra tidligere tiders normer, men det er ikke nødvendigvis en dårlig udvikling. 

“Boomerang-generationen” eller “Homegainers”, som de unge voksne, der flytter hjem igen også kaldes, er et resultat af komplekse socioøkonomiske faktorer, der har gjort det svært for dem at etablere sig selv uafhængigt. 

Opgørelser viser, at næsten halvdelen af de unge amerikanere i aldersgruppen 18-29 år bor hjemme, mens over halvdelen af de britiske unge i aldersgruppen 20-24 år gør det samme. Disse tal indikerer en markant stigning i tilbageflytningen til forældrene og tegner altså et billede af en ny normalitet i samfundet. 

En af hovedårsagerne til denne udvikling er de økonomiske udfordringer, som mange unge står overfor.

Stigende boligpriser, lav løn og usikker beskæftigelse gør det svært for dem at klare sig økonomisk på egen hånd. Dette skaber en afhængighed af forældrenes støtte og bolig. 

Trods tidligere stigmatisering af tilbageflytningen til forældrehjemmet ser det ud til, at samfundet i stigende grad accepterer denne udvikling.

Omkring 90 procent af amerikanerne viser forståelse for, at man flytter hjem, og de ser ikke negativt på det. Dette afspejler en ændring i holdninger og en anerkendelse af de økonomiske realiteter, som mange unge står overfor. 

Den normalisering af tilbageflytningen til forældrehjemmet åbner muligheder for unge voksne.

I stedet for at føle skam kan de se det som en mulighed for at skabe en sikker base, hvorfra de kan udforske og opbygge deres liv.

Denne udvikling kan bidrage til at ændre den tidligere negative opfattelse af tilbageflytningen til forældrehjemmet til en mulighed for vækst, sikkerhed og fremtidig uafhængighed. 

Kilde: Berlingske