I 2023 var den gennemsnitlige levealder for danskere 81,9 år, mens den for både svenskere og nordmænd var over 83 år, ifølge Eurostat. 

Danskerne lever også færre år med godt helbred sammenlignet med vores nordiske naboer. Mens en dansker i gennemsnit har 58 sunde år, har en svensker 72,7 og en nordmand 68,6 sunde år. 

Professor Rikke Lund og professor Jakob Kjellberg peger på livsstilsfaktorer som hovedårsagen. Rygning og alkoholforbrug er betydelige problemer. I 2022 røg 14% af danskerne dagligt, mens det tilsvarende tal var 6% i Sverige og 8% i Norge. Rygning er også ansvarlig for dobbelt så mange dødsfald i Danmark. 

I 2019 drak 11,8% af danskere over 15 år alkohol hver dag, mens det var 2,6% i Sverige og 2,3% i Norge. Overvægt er også en udfordring, med 19,4% af danskerne kategoriseret som svært overvægtige, sammenlignet med 17,2% i Sverige og 16,8% i Norge. 

Forebyggelsesalliancen for Fremtidens Sundhed har på baggrund af disse data præsenteret ti anbefalinger for at forbedre danskernes sundhed frem mod 2035. Eksperterne er enige om, at hvis der kan implementeres effektive tiltag for at reducere rygning og alkoholforbrug blandt danskerne, vil det kunne forbedre den forventede levealder betydeligt. 

Professorerne understreger, at selvom der allerede ses en stigende tendens i danskernes forventede levealder, er der stadig lang vej igen for at matche vores nordiske naboer. Ændringer i livsstil og forebyggende tiltag er afgørende for at opnå en længere og sundere levealder for danskerne. 

Kilde: TV2 Samfund