I en tid, hvor nutidens boliger ofte er præget af bærende betonvægge og manglende fleksibilitet, rejser arkitekter og eksperter nu spørgsmålet: Er fremtidens boliger for ufleksible? Ifølge en artikel fra Jyllands-Posten ser det ud til, at behovet for boliger, der kan tilpasse sig skiftende livsfaser, er mere aktuelt end nogensinde.

Seniorforsker Mette Mechlenborg fra Aalborg Universitet forklarer, at fascinationen af en bolig, der kan tilpasse sig beboernes skiftende behov, har været et tilbagevendende tema i arkitekturen. Mens ældre boliger, især parcelhuse, har vist sig at være yderst fleksible med mulighed for ombygninger og tilbygninger, har nutidens betonbyggeri tendens til at være mere standardiseret og rigidt.

Parcelhuse, der engang var symboler på masseproduktion, har vist sig at være langtidsholdbare og fleksible. Mechlenborg påpeger, at selvom de så ensartede ud i 60’erne og 70’erne, ser de i dag vidt forskellige ud på grund af individuelle tilpasninger og ombygninger, der afspejler beboernes behov.

I meget af nutidens nybyggeri bygges væggene af beton, hvilket gør det sværere at personliggøre sit hjem, når det kommer til rumfordeling. Dog argumenterer Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør i PensionDanmark, for, at beton har mange kvaliteter i nybyggeri, og at man i byggebranchen bør afgøre, hvilke materialer der er bedst for det enkelte projekt. Hun anerkender også, at fleksibilitet er afgørende for boligudviklingen. Selvom den enkelte bolig ikke nødvendigvis behøver at være fleksibel, skal det samlede boligudbud rumme en fleksibilitet for at imødekomme beboernes skiftende livsfaser.

Arkitekten Christian Cold deler denne opfattelse og nævner et projekt i Nordhavn, hvor man forsøger at skabe boliger med lang levetid og mulighed for konstant tilpasning til beboernes behov. Han påpeger, at materialevalget i sidste ende har minimal betydning, hvis bygningen tillader kontinuerlig tilpasning.

Det er afgørende, at man i fremtiden reflekterer over udfordringerne ved at bygge boliger, der ikke kun opfylder nutidens behov, men også kan tilpasse sig fremtidens krav. Hvordan kan arkitekter og bygherrer skabe boliger, der er både robuste, fleksible og bæredygtige? Dette bliver en afgørende overvejelse for fremtidens boligudvikling.

Kilde: Jyllands-Posten