Ensomhed blandt ældre mennesker er et stigende problem med store konsekvenser for deres livskvalitet og sundhed.

For at bekæmpe social isolation blandt ældre i samfundet er der behov for følgende tiltag:

  1. Skabe sociale fællesskaber: Etabler ældrecentre og grupper, hvor ældre kan mødes og deltage i fællesaktiviteter.
  2. Frivilligt arbejde og engagement: Opfordr ældre til at deltage i frivilligt arbejde, der giver dem mulighed for at bidrage til samfundet og opretholde sociale forbindelser.
  3. Teknologisk inklusion: Giv ældre adgang til og undervisning i brug af teknologiske løsninger, der letter kommunikation og forbindelse til andre.
  4. Styrkelse af sundhedssystemet. Sikre, at ældre får passende og rettidige sundhedsydelser ved at oprette ældrevenlige sundhedscentre og forbedre koordinationen mellem sundhedstjenester.
  5. Uddannelse og oplysning: Øg opmærksomheden på vigtigheden af socialt samvær og forebyggelse af social isolation gennem kampagner og informationsmaterialer.

Ved at implementere disse tiltag kan vi skabe et samfund, hvor ældre mennesker føler sig forbundet, støttet og værdsat, og hvor ensomhed reduceres.

Link: https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/fremtidsstudiet/fremtidsstudiet-2021#22e9cfbe19e7