I en tid, hvor flere og flere mennesker vælger at bo alene, er spørgsmålet om, hvorvidt denne livsstil fører til større lykke, blevet mere relevant end nogensinde.

I Kristine Viréns artikel på LinkedIn, “Bliver vi mere lykkelige af at bo alene?” fra d. 5. sep. 2023, giver hun et dyrebart indblik i denne problematik og peger på vigtige konsekvenser af at leve alene.

I artiklen fremhæves den stigende tendens til at bo alene og årsagerne til at flere og flere træffer dette valg. Årsagerne spænder fra tidlig uafhængighed og senere ægteskaber til en stigning i ”Living Apart Together”-forhold (LAT) og valget om ikke at flytte sammen med en ny partner efter skilsmisse.

Men hvad er konsekvenserne af at bo alene? Viréns artikel fokuserer på resultaterne af en ny undersøgelse udført af Videncentret Bolius og Realdania fra 2023. Her undersøgte man danskernes oplevelse af lykkefølelse, og resultaterne var tankevækkende. Cirka halvdelen af dem, som ikke bor alene, uanset alder, rapporterede at være meget lykkelige. Derimod angav kun lidt under en tredjedel af de enlige, at de følte sig meget lykkelige. Dette indikerer en betydelig forskel i livskvalitet på tværs af aldersgrupper.

Valget om at bo alene kan have konsekvenser for vores oplevelse af lykke. Selvom uafhængighed og kontrol over ens eget rum kan virke fordelagtig, kan det også medføre følelser af ensomhed og isolation. Artiklen understreger derfor vigtigheden af at finde en balance mellem frihed og fællesskab, og at tage hensyn til vores sociale behov, uanset om vi vælger at bo alene eller sammen med en partner. At forstå konsekvenserne af at bo alene er afgørende for at træffe velovervejede beslutninger om vores livsstil og sikre vores egen trivsel og lykke.

Kilde: LinkedIn