Hvem er din målgruppe egentlig? Mediebureauet Mindshare valgte for mange år siden, at anvende livsfasetankegangen i deres målgruppeforståelse.

Her er en kort beskrivelse fra Mindshares blog: Vores forbrugsmønster påvirkes konstant af de biologiske, sociale og kulturelle milepæle vi gennemgår i livet. I Mindshare anskuer vi forbrugerne ud fra 9 grundlæggende Milestones-livsfaser, der strækker sig lige fra de vilde teenageår til de rolige pensionstider, og som udgør grundstrukturen i vores DNA som forbrugere. Følg med i temaet på vores blog og bliv gklogere på, hvordan de moderne forbrugere ser ud, og hvilke håb, drømme, trends og tendenser der hersker i livets forskellige faser.

En af blogindlæggene handler om de unge forbrugere, der rammes af identitetskrise – også kaldet kvartvejskrisen – når livsmål, drømme og virkelighed ikke stemmer helt overens. Læs mere her

Denne eksistentielle kvartalskrise går under navnet ’kvartvejskrisen’ og stiller væsentlige krav til nutidens brands. Når forbrugerne i identitets- og etableringsfasen render rundt med tusind spørgsmål om egen identitet og plads i samfundet, benyttes netop brands og produkter til at skabe mening med tilværelsen og danne et udtryk overfor både sig selv samt overfor venner og familie. Brands agerer i ungdomsårene som sociale pejlemærker, hvilket kommer til udtryk i, at næsten 1 ud af 3 forbrugere i de to livsfaser nyder den status, der kommer af at eje et bestemt mærke (Livepanel 2018).

Du kan læse og lære meget mere om livets 17 forbrugsfaser i pej gruppens bog ‘Fra vugge til krukke – livsfaser og forbrug’. Bogen er skrevet af pej gruppens ejer og direktør, Louise Byg Kongsholm, og indeholder også flere eksterne bidrag. Køb bogen her